Profil - Dziura Karolina

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej