Profil - Dupla, Md Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej