Profil - Doleżan Waleria

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej