Profil - Dolezan Aleksandra

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej