Profil - Demienczuk Bazyli

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne