Profil - Drelich Zbigniew

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne