Profil - Dylan Dylong Rudolf

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne