Profil - Dadlez Jerzy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne