Profil - Dajka Augustyn

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne