Profil - Dambski Jerzy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne