Profil - Dancewicz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne