Profil - Delikat Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne