Profil - Derych Jan.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne