Profil - Desmond Wilhelm

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne