Profil - Diaczuk Władysław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne