Profil - Długosz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne