Profil - Dobiecki Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne