Profil - Doleżek ?

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne