Profil - Dręgiel Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne