Profil - Drożak Stefan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne