Profil - Drzewiecki Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne