Profil - Dubicki Paweł.

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne