Profil - Dubicki Zdzisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne