Profil - Duchowny Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne