Profil - Dudek Stefan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne