Profil - Dul Tadeusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne