Profil - Dulski August

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne