Profil - Dunajski Bruno

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne