Profil - Duszyński Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne