Profil - Dybała Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne