Profil - Dybek Andrzej

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne