Profil - Dylewski Zygmunt

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne