Profil - Dymny Józef

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne