Profil - Dzianot Juliusz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne