Profil - Dziechciarz Wincenty

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne