Profil - Dzierżek Adam

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne