Profil - Dziubany Alojzy

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne