Profil - Dżugaj Włodzimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne