Profil - Dżugała Jan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne