Profil - Daniluk Feliks

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne