Profil - Decker Franciszek Ferdynand

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne