Profil - Dementjew Michał

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne