Profil - Dereń Franciszek

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne