Profil - Domański Bolesław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne