Profil - Drejman Jan Kazimierz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne