Profil - Dubowik Aleksander

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne