Profil - Działach Stanisław Szczepan

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej

Doświadczenie wojenne