Profil - Dabal Tomasz

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej