Profil - Dajna Antoni

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej