Profil - Dakowicz Stanisław

Sytuacja w chwili wybuchu II wojny światowej